Đăng nhập hoặc đăng ký


Thảo luận trong 'MU Private Sever'

Đăng lúc : on 16.12.16 21:15
kimobailc
kimobailc
Thành Viên
Bài Viết : 1
Vàng : 3
Home http://mus63free.ddns.net/
Link dowload http://drive.google.com/file/d/0BzKtQuC9CHSDUERaTGl4TV8tLXM/view
Jewel custom đầy đủ
bán socket trong shop
free wing 3 +15 trong shop
đồ các clas đầy đủ ở Loren + Loren market
FB https://www.facebook.com/groups/mus63.malware-site.www/
FB Admin https://www.facebook.com/tin.huynh.50951
Mới vào có Lv 400 10rs=20000k poit + 500m zen
rs = lệnh /reset


exp 1500X , vip 4000 , drop 80 , free socket lv 3 , seed shop , ngọc custome shop ( ngọc level , thần rớt) , reset trong game với lệnh /reset
pc shop : nhẫn thần , socket 5 , mở rộng gương , zen , nguyên liệu cánh 8
cách kiếm pc point : tham gia các hoạt động trong game : huyết lâu , devil , boss event , chien trường TEAM ....
bảng reset event ( đạt mốc inbox ad tín ) để nhận quà:
100 rs: sói hoàng kim , 200 rs cánh 4 fo , 400 rs cánh 8 fo , 555 rs set nhẫn vip , 777 rs set hoàng kim godlike , 800 rs 32000 level
Đầy đủ các event , có event TEAM vs ( ae coi để tham dự)